Paulina Wagner polska artystka malarka

portrecistka, autorka pojęcia i techniki cityllage'u.

Więcej moich prac...

Zapraszam